Find brugerinfo, support og facts

Siden starten af 1997, hvor domænet Camping.dk blev registreret, er forståelsen for campingbranchens forhold blevet undersøgt og dermed er der også opstået en historie-skrivning, som er værd at huske på, når branchens nuværende og fremtidige forhold skal tages i betragtning. Camping.dk har undervejs også måtte sadle om et par gange, for at være nået frem til den nuværende status som medievirksomhed.

Fra 2023 er fokuset rettet mod at få opgradet Camping.dk til at være et seriøst alternativ og konkurrent til Sommerhus-portalerne, som p.t. har et større udbud af overnatningsenheder. Med opdateringer af de mere end 450 campingpladser tilmeldt Camping.dk er målet, så vi kom op på 70-80.000 græspladser og 8-10.000 hytter, vogne, værelser, lejligheder m.m. til leje på de danske campingpladser. December 2023 nu er antallet af græspladser: + 85.000 og + 7.000 udlejningsenheder.

1. Videoer og Quickguides, der hurtigt hjælper dig videre
Nedenstående videoer og skemaer skal være en quickguide til hurtigt at få lavet dine opdateringer,
    forbedringer og/eller ændringer af hhv. din virksomhedsprofil, dine udlejningsprofiler eller dine tilbud.

    Quickguide til opdatering på Camping.dk med GratisGarantien - A4-side

    Quickguide til opdatering på Camping.dk med POWERLINKSPAKKEN - A4-side

    Video til hvordan du opdaterer alt dit indhold på Camping.dk - Version 2

    Video til opdatering/oprettelser og publicering af dine tilbud

    Skema til at få et overblik over tilbuds-mulighederne

2. 5 Fakta i 2023:
    
I dette afsnit vil blive beskrevet nogle af de Facts, som danske campingpladser idag er udfordret af.

    1. Diversiteten blandt de 450-475 campingpladser er også øget, således at der idag er over 400-425 forskellige designede
        hjemmesider for de 450-475 campingpladser. "Campingpas-gate" i Konkurrencestyrelsen-/ankenævnet fra 2017-2018,
        gav et ekstra skub til denne udvikling. Det "Fælles Fodslaw" som branche, overfor konkurrerende brancher er udfordret.
        Undersøgelsen med hjemmesiderne er lavet i efteråret 2019, og er sidenhen blevet efterset som stadigt gældende. 

    2. Bestanden af campingvogne er fra 2010 med over 144.000 campingvogne - faldet til lige under 111.000 enheder i okt. 2023.
        Det ses heldigvis også, at flere campingpladser opgraderer antallet af udlejningsenheder med Mobilhomes, Shelters m.m.
        Kilde: Danmarks Statistik

    3. Antallet af campingpladser er dog kun svagt vigende, men alligevel udfordret at det stigende antal Autocamperpladser,
        som med et meget lavere pris- og serviceniveau, udfordrer de bemandede danske campingpladser. Ligesom at antallet
        af Primitive shelter-pladser er stigende og ligger på omkring 500 pladserSå udfordringer er der nok af!
   
    4. Styrken i de forskellige markedsføringskæder er også aftagende, påvirket af "Campingpas-gate" hvor
        konkurrencestyrelsen efterfølgende har deklareret DK-Camp som brancheforening, med deraf begrænsede muligheder,
        hvilket har påvirket antallet af medlemmer i svær grad. Firstcamp.dk er kommet til, nu med danske 10 pladser tilknyttet.

    5. Det øgede kvalitetsniveau på de danske pladser, styrker den samlede flok i konkurrencen ift. Sommerhus-branchen.
        Med over 9 forskellige overnatningsformer, ofte kystnære beliggenheder, og masser af godt selskab på pladserne, specielt
        ift. børnefamilier ofte med hund, kan de danske campingpladser noget helt særligt. Og hvis vi kan finde "Fælles Fodslaw"
        - og få pladsen opdateret på Camping.dk med alle de gratis filtre/søgeord, så får Camping.dk et stærkt budskab at
        markedsføre sig på. Og campisterne og turisterne den stærkeste platform til at finde frem til den for dem rigtige
        campingplads, iforhold til faciliteter, aktiviter og serviceniveau iøvrigt

        De 5 Facts i 2023 er understøttet af nogle gratikker som du finder via dette link:

3. Video med 2020-2023 historik

4. Problemer med webfirma 2021-2023: 
    I 2021 kontaktede jeg Umbraco HQ for at få hjælp til at finde et webbureau, som kunne tage sig af nogle opdateringer,
    som det webbureau der havde opgraderes Camping.dk .asp til Camping.dk Version 2 .net. Det viste sig desværre IKKE
    at være en god idé, idet bureauet løb af både skriftlige og mundtlige aftaler. Og nu vil de IKKE give mig adgang til området:
    https://staging.camping.dk på min egen server hos Scannet! Hele denne ballade har nu kostet mig et 6-cifret beløb! :-(
    Vi prøver at have alle forbedringer overført til live Camping.dk i løbet af august 2023.

5. Historie
    Dette afsnit er til gavn for alle der ønsker at forstå, hvorfra vi kommer, hvor vi er lige nu, og hvor vi er på vej hen.
    Der er kommet mange nye lejrchefer til siden starten, og der er flere som kan have svært ved at huske mange år
    tilbage, og endelig kan det være med til at undgå fake-news.
      
    1997-2000: Forundersøgelserne og udviklingen

    2000-2002: Første kontakt i maj og lancering i september 2000

     Fra Camping Danmark Bogen 1999 - Til Camping.dk 2023

6.   Camping´s nye konkurrenter

7.   GRATISGARANTIEN 2000-2024=PowerSEO

8.   POWERLINKSPAKKEN 2024=PowerSEM

9.   OPDATERINGSSKEMA til POWERLINKSPAKKEN 2024

10. Camping.dk versus Camping.se

11. Camping.dk versus Danskecampingpladser.dk

12. Overnatningstal på danske campingpladser: 2019 - 2023

20. Verdens bedste besked på en fredag.
      6. november 2019 sendte min læge mig igang med en Kræftpakke-udredning på Bispebjerg Hospital.
      Efter de 3 kendte forundersøgelser blev jeg opereret 19. marts 2020, og efter genindlæggelser og
      utallige ambulante undersøgelser/behandlinger er det hele endt dobbelt godt. Jeg har været meget heldig!